Berba i radost “Podruma Vukoje 1982”

berba

U vinogradima zasađenim na lokaciji Zasad polje uspiješno je započela berba i naša sreća, jer za svaku ozbiljnu vinariju velika je radost početak berbe. Takvo osjećanje njegujemo i mi svaki put kad početak berbe obilježi godina sa suncem okupanim grozdovima. Svakodnevni rad i briga, o našim vinogradima kao i vinskim sortama koje uzgajamo, omogućio je da promjenjive vremenske prilike ne utiču u velikoj mjeri na našu Žilavku, Vranac, Tamnjaniku, Burgundac, Šardone i dr.  “Iako su prinosi do 30 odsto niži, ove godine su sve sorte izuzetno kvalitetne, pa možemo reći da nas očekuje i izuzetna godina, jer nama nikada nije bio bitan kvantitet, nego kvalitet”, držimo se stare poslovice da što je bolje grožđe može se očekivati i bolje vino. Mi smo jedina vinarija u regionu koji svo vino proizvodimo isključivo na svojim vinogradima na lokalitetu Carski vinogradi i Zasad polje.