Berba Carske Žilavke u “Carskim vinogradima” Ušće

Carski-Vukoje-01

 U “Carskim vinogradima”  Podruma Vukoje u Ušću kod Trebinja, započeta je juče berba Žilavke što predstavlja vrhunac ovogodišnje vinogradarske sezone na ovom lokalitetu  koji nosi jedinstvenu oznaku “Gran Prix”.Oznaka “Gran prix” znači da naša Žilavka potiče sa najboljeg položaja te da su joj klimatski uslovi na tom lokalitetu naklonjeni.  Sa ovih “Carskih vinograda” Žilavka se pripremala kako za Austrougarsku monarhiju tako i za druge velikodostojnike tog doba.  Upravo je naša Žilavka sa ovog lokaliteta 2006.godine ušla i obezbijedila sebi mjesto na svjetskoj vinskoj karti u Bordou, kao jedino vino iz BiH, a danas se degustira na mnogim drugim dvorima širom svijeta od strane velikih poznavalaca vinske kapljice.Na svečanosti povodom 123.berbe od kad su zasađeni prvi čokoti na ovom području, tj. od davne 1894.godine , prisustvovali su mnogi mediji koji su mogli ispratiti ovaj za nas veliki događaj, te vidjeli od čega se pravi naše “Carsko vino”. Tekuća 2017. godina je bila dosta teška vinogradarska godina, ali kada se saberu rezultati može se reći da poslije 2011. godine ova upravo predstavlja najbolju godinu što se tiče kvaliteta, bar po aktuelnim ulaznim parametrima. Nama prinosi nisu nikada bili problem s obzirom da nam je kvalitet grožđa na prvom mjestu, što dokazuje,  naša Carska Žilavka ušuškana na samom ušću dvaju brzih rijeka Trebišnjice i Sušice.